بازی نقش مخفی مافیایی دیوان

بازی دیوان یک بازی نقش مخفی استنتاجی است که همانند بازی مافیا ولی با تمی متفاوت با نقش های جذاب طراحی شده تا تنوعی باشه برای کسانی که بازی مافیا را دوست دارند.

پروردگارا ! این روستا را از گزند دیو دروغ دغل و طرار ایمن بدار !

در بازی دیوان بازیکنان به سه گروه تقسیم می شوند 1-مردمان 2-دیوان 3-خودسران

گروه دیوان

با مخفی کردن هویت خود در پی حذف مردمان هستند.

گروه مردمان

با همکاری هم به دنبال شناسایی و از بین بردن دیوان هستند.

گروه خودسران

نقش های مستقلی هستند که به تنهایی در پیروزی خود هستند.

قوانین بازی دیوان

بیشتر قوانین بازی دیوان نیز شبیه به بازی مافیا هست که ما تفاوت های آن را در این قسمت به شما میگوییم.

دیوان در هر جای بازی که تعدادشان بیشتر و یا برابر با مردمان شود برنده هستند.

هر زمان مردمان کلیه دیو ها را از بین ببرند برنده بازی می شوند.

نقش دغل در بازی اگر در روزی که شب قبل به راوی اعلام کرده بتواند دیگران را اغفال و قانع کند که دیو هست به تنهایی بازی را برده است.

طرار اگر در طول بازی بتواند تمام بازیگران زنده را فریفته خود کند به تنهایی برنده بازی خواهد شد.

توضیح نقش های بازی دیوان

دیو سپید سردسته دیوان است و مفتش قادر به تشخیص هویت او نیست.

دیو شب ها با دیگر دیوان مردمان را می کشد.

جن شب یکی را انتخاب می کند و او دیو می شود و خودش از بازی حذف می شود. جن دیو ها را نمی شناسد و دیوان او را نمیشناسند و هر شب پیش از دیو ها بیدار می شود و اگر بخواهد از توانایی استفاده می کند.جن از شب دوم به بعد می تواند از توانایی اش استفاده کند.مفتش جن را تشخصی نمی دهد. اگر در جلد کسی برود آن شخص از همان شب با دیوان بیدار شده و فردا کارت جن رو شده و از بازی حذف می شود.

لیوا یکی از بازیکنان را در مرکب خود قرار می دهد و او فردا به آماج رای می دهد. در شب یکی را به عنوان مرکب و یکی را به عنوان آماج به راوی اعلام می کندو راوی مرکب را بیدار می کند و به او می گوید فردا باید به آماج رای بدهی و اگر رای ندهی در شب کشته خواهی شد. لیوا می تواند خود را آماج قرار دهد.

دغل اگر در روز معین که شب قبل خودش گفته آرای مردم را علیه خودت کسب کنی برنده بازی می شوی در غیر این صورت کارتت رو شده و از بازی حذف می شوی. دغل از روز دوم می تواند نقشش را ایفا کند.توسط دیو ها و حکیم کشته نمی شود.

طرار هر شب دو نفر را انتخاب می کند اگر همه بازیکنان را فریفته خود کنی برنده بازی می شوی. راوی هر شب دو نفری که فریفته طرار شدند را بیدار می کند و آن ها را آگاه می کند.اگر طرار بتواند همه را فریفته خود کند بازی را برده است. راوی از شب سوم به بعد تمامی فریفتگان را بیدار می کند تا همدیگر را بشناسند. از شب دوم به بعد قادر به اجرای توانایی هست.

رعیت دیو ها را در روز تشخیص بده و با رای از بازی حذفشان کن.

حکیم شب یا با دارو یکی را نجات بده و یا با زهر یکی را بکش.

چشم چران شب ها فقط وقتی دیو را بیدارند می توانی دزدکی آن ها را دید بزنی و بشناسی اگر دیو ها بفهمند چشم چران کیست به عنوان قربانی آن شب کشته می شود. چشم چران از شب دوم به بعد می توانید به انتخاب خودش بیدار شود یا نه. چشم چران در زمان جن نمی تواند دید بزند.

پیش مرگ شب یکی را انتخاب کن اگر کشته شود تو به جای او فدا می شوی.

مرغ عشق شب اول دو نفر را به هم دلبسته کن با مرگ یکی دیگری نیز دق می کند.

میت همان اول بازی می میرد ! و بلافاصله کارت خود را رو می کند.از این پس با چشمانی باز به بازی ادامه می دهد و دیو ها را شناسایی می کند. او از شب دوم به بعد پیش از آغاز روز به خواب مردمان می آید و یکی از حروف الفبا را برای راهنمایی آن ها می گوید. مثلا اگر دیو دختر است می گوید د یا اگر سبز پوشیده می گوید س. حرف انتخابی نباید اول حرف اسم دیو ها باشد.میت در طول بازی باید هم ساکت باشد و هم بدون اشاره ای.

ساقی هر شب را یکی را مخمور کن تا روز بعد قادر به سخن گفتن نباشد.

صیاد اگر کشته شدی بلا فاصله یکی را شکار کن.چه با رای از بازی خارج شود و چه در شب در روز انتقام می گیرد.

میرآب اگر به رای بمیری شب بعد مردمان قدرت شان را از دست می دهند.

مفتش هر شب دیو بودن یا نبودن یکی را از راوی جویا شو.

مفلوک اگر در طول روز مظنونی رای نیاورد تو از بازی خارج می شوی.روز اول مفلوک از بازی خارج نمی شود.

قاضی نقش نیست بلکه در ابتدای روز یک با انتخاب آرا یکی قاضی می شود و در صورت تساوی آرا این شخص حکم خروج می دهد.اگر کشته و یا از بازی خارج شود قاضی بعدی را خودش تعیین می کند.

جدول پیشنهادی بازی دیوان
بازیگران دیوان مردمان مفتش حکیم میت خودسران
4 1 3 0 0 0 0
5 1 3 1 0 0 0
6 2 3 1 0 0 0
7 2 3 1 1 0 0
8 2 4 1 1 0 0
9 2 5 1 1 0 0
10 2 6 1 1 0 0
11 3 6 1 1 0 0
12 3 6 1 1 0 1
13 3 7 1 1 0 1
14 3 8 1 1 0 1
15 3 8 1 1 1 1
16 4 8 1 1 1 1
17 4 8 1 1 1 2
18 4 9 1 1 1 2
19 4 10 1 1 1 2
20 5 10 1 1 1 2
21 5 11 1 1 1 2
22 5 12 1 1 1 2
23 6 12 1 1 1 2
نکات بازی دیوان
  • صیاد اگر در شب کشته شود در اول روز بعد انتقام می گیرد.و اگر هم با رای بیرون رود همان لحظه.
  • پس از تقسیم نقش و رو کردن کارت میت به شب میرویم و به ترتیب در صورت وجود نقش ها ابتدا مرغ عشق سپس جن سپس دیوان سپس دغل طرار و چشم چران به ترتیب بیدار می شوند.
  • در ابتدای روز یک راوی از داوطلبان قاضی می خواهد به کوتاهی سخن بگویند سپس رای گیری می کند.
  • روز یک دفاعیه داریم ولی کسی با رای از بازی خارج نمی شود.
  • در مرحله دوم رای گیری هر بازیکن فقط به یک نفر می تواند رای بدهد.

این بازی جذاب از گروه باهمزی را یا می توانید خریداری کنید و یا در اپلیکیشن وایت شو بازی را انجام دهید.


خرید بازی و بردگیم
مافیا ده سناریو برتر
قیمت ۴۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته
قیمت ۲۲۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل پدرخوانده ارتش سری فیلیمو
قیمت ۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ارتش سری
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل پدرخوانده و ارتش سری
قیمت ۸۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۹۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
پدرخوانده اورجینال
قیمت ۵۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
فریب Deception
قیمت ۵۸۸,۰۰۰ ۵۴۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۶۸۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اکسپنشن دارک شب مافيا
قیمت ۳۷۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا شبکه فیلیمو
قیمت ۲۶۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
راز هیتلر
قیمت ۶۸۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت مافیا سناریو میتیک
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۴۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی شبکه سلامت سناریو مذاکره کننده (مینی)
قیمت ۱۶۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آوالون
قیمت ۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف
قیمت ۷۶۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو تکاور
قیمت ۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا دکتر لکتر فیلیمو
قیمت ۴۸۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ارتش سری با کارت گفتگو خصوصی 0900
قیمت ۱۸۹,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد Zed نسخه دو
قیمت ۶۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
حمله ارواح تاسی
قیمت ۲۷۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
برس بیرمنگام BRASS BIRMINGHAM
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
گانگستر
قیمت ۳۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
13 سر نخ
قیمت ۳۹۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک نسخه سه
قیمت ۸۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اسم فاميل
قیمت ۵۹۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو مذاکره
قیمت ۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اونو فلکس (Uno Flex)
قیمت ۱۱۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
چی فکر کردی
قیمت ۵۹۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اوهام
قیمت ۶۸۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
زیر خاکی سه سوت
قیمت ۸۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماشین جنگی سه سوت
قیمت ۶۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ناک اوت سه سوت
قیمت ۶۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
پروفسور ریچارد
قیمت ۲۳۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اکسپنشن آخرین ایستگاه
قیمت ۲۹۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
پاتوک
قیمت ۴۸۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اکسپنشن خشاب شب مافيا
قیمت ۸۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
دو خان
قیمت ۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود