بازی مافیا کوبایی

بازی مافیا کوبایی

بازی مافیا کوبایی (Mafia De Cuba) یک بازی استنتاجی و بلوف زنی هست که تعداد بازیکنان می تواند بین ۵ تا ۱۳ نفر باشد و زمان بازی حدودا بین ۱۰ الی ۳۰ دقیقه می باشد.

داستان بازی

پدرخوانده بازی یک جعبه الماس دارد که در میان بازیکنان یکسری یاران وفادار دارد همچنین یکسری از بازیکنان دزد الماس هستند که میبایست الماس های پدرخوانده را بدزدند و پدرخوانده با یارانش میبایست الماس ها را پیدا کنند و به جعبه برگردانند.

هدف بازی

پدرخوانده شروع می کند به بازجویی از بازیکنات و هر وقت پدرخوانده تشخیص دهد یک بازیکن دزد هست به او می گوید جیب هاتو خالی کن حال اگر او دزد باشد الماس ها را تحویل می دهد و از بازی حذف می شود ولی اگر مامور باشد مامور به تنهایی برنده می شود.اگر وفادار باشد پدرخوانده از او با سیگار دادن دلجویی می کند و بازیکن حذف نمی شود.

دزد ها اگر بتوانند سیگار های پدرخوانده را تمام کنند و کاری کنند تا پدرخوانده به وفادار ها اتهام بزند برنده می شوند البته دزدی برنده است که بیشترین الماس را دارد به همراه تمامی ولگرد ها.

شخصیت های بازی

۲ مامور مخفی سی آی اف و اف بی آی در بازی وجود دارند که اگر پدرخوانده به آن ها اتهام دزدی بزند تنهایی برنده بازی می شوند.

وفادار ها باید به پدرخوانده کمک کنند تا الماس ها را پیدا کنند.

دزد ها که در جیب خود الماس دارند.

راننده بازی مراقب مسافر سمت راست خود است و اگر سمت راستی او برنده شود او هم برنده می شود.

قاتل بازی می تواند هر وقت پدرخوانده یکی را متهم کرد قبل از آنکه آن شخص اعلام کند داد بزند و او را بکشد اگر مامور باشد قاتل به تنهایی برنده بازی می شود ولی اگر نباشد قاتل و قربانی او هر دو از بازی حذف می شوند.اگر بازیکن متهم شده دزد باشد الماس ها را تحویل می دهد و اگر نباشد پدرخوانده باجی به او نمی دهد و دلجویی نمی کند.

ولگرد بازی کسی هست که نه ژتونی دارد و نه الماسی و هر وقت دزد ها برنده شوند او نیز برنده می شود پس باید به آن ها کمک کند.

ژتون های شخصیت

وفادار

وفادار

وفادار ها باید به پدرخوانده کمک کنند تا الماس های خود را برگرداند و دزد ها را شناسایی کند.

مامور مخفی

مامور مخفی

ماموران مخفی CIF و FBI اگر مورد اتهام پدرخوانده قرار بگیرند همان جا هر کدام به تنهایی برنده می شوند پس باید سعی کنند دزد جلوه داده شوند.

راننده

راننده

راننده بازی زمانی برنده می شود که نفر سمت راستی او برنده شود پس باید تلاش کند تا نفر راستی خود برنده شود.

قاتل

قاتل

قاتل زمانی فعال می شود که پدرخوانده به کسی اتهام می زند و قبل از اینکه آن شخص جیب هایش را خالی کند فریاد بزند می کشمت اگر مامور مخفی باشد قاتل به تنهایی برنده می شود اگر نباشد هر دو از بازی حذف می شود و اگر وفادار باشد پدرخوانده باجی نمی دهد.

اجزا بازی

۱۵ عدد الماس
کارت های شصخیت
سیگار ها
کیسه الماس

قوانین بازی

نفر شماره یک بازی پدرخوانده می شود و جعبه ابتدا دست اوست و می تواند از ۱۵ الماس یبن یک تا پنج الماس را بردارد و جعبه را به نفر شماره ۲ بدهد.

شماره ۲ بازی یک کیسه دارد که اگر بخواهد می تواند یک ژتون شخصیت را در آن پنهان کند و کسی نمی تواتد داخل را ببیند البته این کار اجباری نیست.نفر شماره نمی تواند الماس در کیسه بگذارد.

پس از پدرخوانده تمامی بازیکنان باید یا الماس بزدند یا یک کارت شخصیت بردارند.

اگر جعبه خالی باشد آن شخص ولگرد بازی می شود.

نفر آخر حتی اگر جعبه خالی نباشد می تواند تصمیم بگیرد دزدی نکند و تبدیل به یک ولگرد شود.

جعبه پدرخوانده به ترتیب می رود تا مجدد به پدرخوانده برگردد.

نکات مهم بازی

اگر تمام بازیکنان الماس بدزدند موفقیت پدرخوانده حتمی هست.
شما می توانید با کم و زیاد کردن سیگار ها بازی را را سخت و یا آسان کنید.

تعداد بازیکنان

بازیکنانوفادارمامور مخفیرانندهقاتلسیگار
511100
611110
721111
821211
922211
1032222
1132232
1242232
1352232