بازی کدنیمز تصاویر

بازی کدنیمز تصاویر

آموزش بازی

بازی کد نیمز تصاویر (CodeNames Pictures) یک بازی خلاقیتی فکری است که بین دو تیم برگزار می شود.

این بازی دقیقا مشابه بازی کدنیمز کلمات است با کمی تفاوت...

تفاوت این بازی با کلمات این است که به جای 5 در 5 کلمات یک صفحه شامل 5 در 4 تصاویر می باشد.

این بازی شما می توانید مستقیما به کلمه اشاره کنید ولی فقط می توانید یک حدس برای جاسوسان بگذارید.

بازی کدنیمز آنلاین
بازی کدنیمز آنلاین
بازی کدنیمز آنلاین
بازی کدنیمز آنلاین

بازی کدنیمز تصاویر آنلاین

شما می توانید این بازی جذاب را در سایت وایت شو آنلاین با دوستانتان بازی کنید و لذت ببرید.ابتدا یک بازی بسازید سپس کد بازی و رمز بازی را به دوستانتان بدهید تا با هم بازی کنید.

ویدئو آموزش بازی