کارت حرکت آخر بازی مافیا !

شهر در امان

امشب در شب هر شهروندی به هر دلیلی کشته شود از بازی خارج نمی شود حتی اگر کلانتر و یا حرفه ای اشتباه بزنند.

Refresh