بازی آوالون

بازی آوالون آنلاین

توضیحات بازی

در بازی آوالون و یا در تلفظ اَولون می خواهیم شاه آرتور را از دست دارودسته خبیث نجات دهیم.در این بازی که که در سبک نقش مخفی طراحی شده است بازیکنان به دو دسته یاران وفادار شاه آرتور (Loyal) به رهبری مرلین و یاران خبیث (Spy) به رهبری موردرد تقسیم می شوند که یاران خبیث به جز نقش اوبرون در شب معارفه از نقش یکدیگر مطلع هستند.هر دو دسته باید تلاش کنند تا در جنگ ها به پیروزی برسند.بازی بین ۵ الی ۱۰ نفره می باشد.در بازی هرکس می تواند اگر خواست نقش خودش را اعلام کند و منعی در هیچ جای بازی وجود ندارد.در هر دست از بازی یک نفر به عنوان فرمانده انتخاب می شود و بسته به تعداد بازیکنان یک لشکر تشکیل می دهد و این لشکر به هر کدام ۲ کارت پیروزی و یا شکست داده می شود و هرکس یک کارت را می سوزاند و یک کارت را به فرمانده می دهد و فرمانده میبایست کارت ها را خوب بر بزند و حتی اگر یک شکست در کارت ها باشد ماموریت با شکست مواجه می شود.اگر ۵ دور فرمانده رای نیاورد تیم شر به پیروزی می رسد.رای گیری میبایست حتما از نصف بیشتر باشد.پس از آن اعضای لشگر دو کارت پیروزی و یا شکست دریافت می کند و یک کارت را به فرمانده می دهند.جنگ فقط در صورتی به پیروزی می رسد که همه کارت های پیروزی باشد و حتی یک دانه شکست هم نباشد البته اگر ماموریت چهارم به بالا باشد و بازیکنان از ۷ نفر به بالا باشد میبایست دو شکست در کارت ها باشد تا با شکست مواجه شود.بازیکنان وفادار مجبور هستند کارت پیروزی انتخاب کنند و بازیکنان شرور حق انتخاب دارند.سپس کارت ها که تحویل فرمانده شد کارت ها با ابتدا بر بزنید تا مشخص نشود چه کسی کدام کارت را داده است.

طرف های بازی

وفادار ها (Loyals)

نیروی های شر (Spys)

آموزش بازی آوالون
آموزش بازی آوالون

نقش های بازی

آرتور

آرتور

شاه آرتور میبایست سعی کند مرلین را در بازی شناسایی کند چرا که اگر سه ماموریت با شکست مواجه شود و آرتور بتواند همه نیروی ها شر را درست حدس بزند شانس برد خواهند داشت در صورتی که قاتل مرلین را نکشد.

مرلین

مرلین

مرلین تمامی نیرو های شر را به جز مردرد می شناسد و شخصیتی است که باید سعی کند به هیچ عنوان هویتش برای نیروهای شر فاش نشود چونکه در صورتی که توسط نیرو های شر کشته شود بازی تمام می شود.

پرسیوال

پرسیوال

پرسیوال بازی جز تیم وفادار مرلین است ولی در شب که بیدار می شود دو نفر به او لایک نشان می دهند یکی مورگانا و دیگری مرلین ! پرسیوال باید سعی کند مرلین را شناسایی کند و گول مورگانا را نخورد.

لنسلوت وفادار

لنسلوت وفادار

لنسلوت وفادار باید شانس بیاورد و نقشش با لنسلوت شرور جا به جا نشود تا بتواند به لشکریان آرتور کمک کند.

وفادار

وفادار

وفادار بازی جز یاران وفادار آرتور و تیم مرلین می باشد و باید در ماموریت ها پیروزی بدست بیاورد.

موردرد

موردرد

موردرد رهبر گروه شر است ولی برای مرلین ناشناس است و وقتی نیروهای شر خودشان را به مرلین نشان می دهند موردرد نشان نمی دهد.

مورگانا

مورگانا

مورگانا جز تیم شر می باشد که باید سعی کند مثل مرلین بازی کند چراکه پرسیوال را فریب دهد و پرسیوال فکر کند او مرلین است.جالب اینجا است که مرلین او را می شناسد.

قاتل

قاتل

قاتل و یا اسسین جز تیم شر می باشد و وقتی تیم وفادار در سه جنگ به پیروزی برسد تواناییش فعال می شود و بدون اینکه با هم تیمی هایش مشورت کند می تواند مرلین را حدس بزند و بکشد و بازی را ببرند.

اوبرون

اوبرون

اوبرون جز تیم شر می باشد و یارانش را نمی شناسد همچنین یارانش نیز او را نمی شناسند و همچنین نیز مرلین علاوه بر اینکه تیم شر را می شناسد همچنین دقیق می داند کی اوبرون است.

لنسلوت شرور

لنسلوت شرور

لنسلوت شرور باید شانس بیاورد و نقشش با لنسلوت وفادار جا به جا نشود تا بتواند به لشکریان شر کمک کند.

شر

شر

شر یا همان اسپایا جز تیم شرور ها می باشد و باید سعی کند جنگ را با شکست مواجه کنند.

باید توجه داشته باشید نقش مرلین و قاتل حتما باید در بازی باشد و نقش های دیگر را دلخواه می توانید اضافه کنید.
نقش بانوی دریاچه (Lady of Lake)

در اول بازی یک نفر به صورت شانسی به عنوان اولین رهبر انتخاب می شود سپس نفر راست این شخص می شود بانوی دریاچه بازی که این بازیکن جدا از اینکه در کدام سمت از بازی قرار دارد پس از آنکه دو ماموریت انجام شد در ماموریت سوم بازی نقشش فعال می شود و می تواند طرف بازی یک نفر را بداند و به هرکس بزند آن شخص باید به او بگوید که وفادار (Loyal) است و یا شر (Spy).این شخص اگر شر باشه می تواند حتی دروغ در بازی بگوید.

اکسپنشن لنسلوت در بازی

نقش لنسلوت در بازی به صورت اکسپنشن بعد از ساخت بازی اضافه شده و بیشتر در تعداد نفرات بالا استفاده می شود.لنسلوت به ۲ حالت شر و وفادار است و وقتی چندین حالت مختلف برای بازی این نقش وجود دارد.یکی از حالت های بازی با این نقش این است که در شب زمانی که نیروهای شر بیدار می شوند همدیگر را بشناسند لنسلوت شر فقط لایک می دهد و نیرو های شر آن را می شناسند ولی لنسلوت شر آن ها را نمی شناسد.سپس لنسلوت شر و لنسلوت وفادار باهم چشم باز می کنند و همدیگر را می شناسند.در ابتدای بازی به صورت شانسی یک کارت پوچ و دو کارت تعویض به فرمانده داده می شود و او یک کارت را به صورت شانسی انتخاب می کند اگر پوچ بود که خب لنسلوت ها در طرفی که هستند به بازی ادامه می دهند و اگر کارت تعویض بود طرف بازی آن ها تا آخر بازی عوض می شود و فقط خودشان مطلع هستند.

فاز معارفه
1ابتدا نیرو های شر به جز اوبرون بیدار می شوند و همدیگر را می شناسند و اگر لنسلوت شر در بازی بود به آن ها لایک می دهد.
2سپس مرلین بیدار می شود و به جز موردرد همه به او لایک می دهند و سپس اوبرون نیز جداگانه به او لایک می دهد.
3سپس پرسیوال بازی بیدار می شود و موردرد و مرلین هر دو به او لایک نشان می دهند.
4اگر لنسلوت ها در بازی بودند بیدار می شوند و همدیگر را می شناسند.
شرط پیروزی طرفین

شرط پیروزی هر دو طرف از بازی پیروزی در ۳ جنگ می باشد که البته اگر هر دو طرف از بازی به ۳ پیروزی برستند یک شانس برای تیم مقابل وجود دارد.اگر تیم مرلین به پیروزی برسد قاتل تیم شرور می تواند بدون مشورت با تیم خود مرلین را بکشند و اگر درست بکشد تیمش برنده است.اگر تیم شر برنده شد آرتور می نیز اگر بتواند تمامی بازیکنان تیم شر را درست حدس بزند بازی را می برند.البته اگر آرتور درست حدس بزند باز هم نیرو های شر فرصت شلیک به مرلین را دارند.

تعداد بازیکنان
تعداد بازیکنانتعداد وفادارانتعداد شر
532
642
743
853
963
1064
1174
1275
تعداد لشکر فرمانده در تعداد مختلف بازیکن
آموزش بازی آوالون
آموزش بازی آوالون
آموزش بازی آوالون
آموزش بازی آوالون
آموزش بازی آوالون
آموزش بازی آوالون
جمع بندی

بازی آوالون یک بازی فوق العاده جذاب نقش مخفی می باشد که شما میبایست در طرفی که هستید تلاش کنید تا برنده شوید.

ویدیو توضیح بازی